GILET 1697 PRATO
CARREAUX PURE LAINE
gilet 5 boutons
Pince poitrine
GILET 1717 PRATO
TWEED EXTENSIBLE LAINE & SOIE
gilet 5 boutons
Pince poitrine
GILET 1717 POLIN
TWEED EXTENSIBLE LAINE & SOIE
gilet 5 boutons
Dos tissu
GILET 3061 POLIN
PRINCE DE GALLES POLYLAINE EXTENSIBLE
gilet 5 boutons
Dos tissu
GILET 1733 POLIN
TOILE FOULEE MAJORITAIRE LAINE BI-EXTENSIBLE
gilet 5 boutons
Dos tissu